Howls Kitchen Soft Bites Pastrami Flavored Slices - 4 oz